När får man gifta sig i Sverige?

Finns det en minsta åldersgräns på giftermål i Sverige? Svaret är ja!

När får man gifta sig i Sverige?
Man får gifta sig när man är 18 år.

Att ingå äktenskap är en stor händelse i många människors liv och det finns vissa regler och krav som måste uppfyllas för att det ska vara giltigt. I Sverige finns det lagar och bestämmelser som reglerar vem som får gifta sig och hur det går till. Enligt lag måste till exempel båda parterna vara över en viss ålder och vara medvetna om vad de går in i när de gifter sig. I den här artikeln kommer vi att titta närmare på när man får gifta sig i Sverige och vilka regler som gäller.

I vilken ålder får man gifta sig i Sverige?

I Sverige kan man gifta sig när man uppnått myndighetsåldern, det vill säga fyllt 18 år [1]. Det är också möjligt att gifta sig som minderårig, men då krävs särskilt tillstånd från Förvaltningsrätten [1].

Hur gifter man sig i Sverige?

Om man inte är bosatt i Sverige är det ändå möjligt att gifta sig här, men det krävs att man först ansöker om hindersprövning hos Skatteverket [1]. När hindersprövningen är klar får man ett intyg om hindersprövning och ett vigselintyg av Skatteverket, som man sedan ska lämna till vigselförrättaren [1].

När gifter vi oss i Sverige?

Enligt Statistiska centralbyrån har åldern vid första giftermålet i Sverige varierat över tid. År 1871 var männen i genomsnitt 29,3 år när de gifte sig första gången, och kvinnorna var 27,8 år. Efter andra världskriget sjönk åldrarna för första giftermålet konstant, tills de nådde en lägsta nivå år 1966 [2]. Idag ligger åldern vid första giftermålet i Sverige i genomsnitt på runt 34 år för män och 32 år för kvinnor [2].

Powered by Labrador CMS