• Himla

    Ni som varit gifta förut, saknar ni era x?

    Jag hälsar på mitt ex en gång i månaden. Även min nya har hälsat på honom. För ca ett år sedan fick mitt ex besked om att han har vaskulär demens och allt sedan dess kämpar jag för att han ska få den hjälp han behöver. Det är 8 år sedan vi skiljde oss och det har funnits tider då vi inte ens pratade med varandra. I dag är jag glad att vi har rett ut allt sådant ,så vi har en fin kontakt i dag, för snart kan han inte längre kommunicera. demensen har gett honom afasi och han kommer inte längre ihåg tex namnen på våra barn :( Jag kan absolut sakna mitt ex lugn och hans trygga person men ingenting annat. Jag har ett lite vildare liv i dag haha :)

Svar på tråden Ni som varit gifta förut, saknar ni era x?