Inlägg från: Vancouver |Visa alla inlägg
  • Vancouver

    Tack men nej tack...?

    Kanske hade de kunnat uttrycka sig på ett annat och lite mera positivt sätt men annars ser jag inga problem med deras svar. Bra med klara och tydliga besked än inga besked alls (som vi fick erfara) eller ett åtagande som misslyckas för att de inte har rätt kompetens för jobbet.

Svar på tråden Tack men nej tack...?