Därför gifter sig färre i Sverige – och medelåldern ökar

Att gifta sig blir allt mindre vanligt i Sverige och medelåldern för giftermål ökar, enligt statistik. Ta reda på mer här! 

Färre gifter sig i Sverige.
Färre gifter sig i Sverige.

Svenskars ålder vid första giftermålet har genomgått betydande förändringar sedan 1800-talet. Medan medelåldern sjönk till sin lägsta nivå på 1960-talet, har den sedan dess stadigt ökat.

Historisk översikt

Sedan 1871 har statistik över ålder vid första giftermålet samlats i Sverige, enligt SCB. År 1871 var männen i genomsnitt 29,3 år och kvinnorna 27,8 år vid sitt första giftermål. Åldern sjönk efter andra världskriget, nådde en bottenpunkt 1966 med män i genomsnitt 25,9 år och kvinnor 23,3 år. Efter detta har åldern stigit konsekvent.

Nyligen

Den senaste statistiken visar att medelåldern för kvinnor som gifter sig första gången är 34,5 år och för män är den 36,4 år.

Läs mer: 7 tecken på att ni är redo att förlova er

Vigselstatistik och pandemins påverkan

Under pandemin minskade antalet vigslar i Sverige, en trend som fortsätter trots pandemins slut, enligt SVT

Sommaren 2023 gifte sig endast cirka 22 500 par jämfört med 26 500 under sommaren 2019. 

Även innan pandemin minskade antalet vigslar från cirka 29 000 varje sommar under åren 2014-2016. Totalt sett skedde 31 178 vigslar fram till augusti 2023.

Pandemin ledde till en markant minskning av vigslar med 26 procent under 2020 och 2021 jämfört med genomsnittet för de fem åren innan pandemin, enligt statistik från SCB. Trots att restriktionerna hävts, har inte vigslar återgått till nivåerna innan pandemin.

I stället har det skett en 11 procentig minskning jämfört med åren före pandemin. Under sommaren är vigslar fortfarande vanligast, men augusti 2023 visade en betydande minskning jämfört med tidigare år. Pandemieffekten var som störst i juni 2020, då vigslar minskade med 42 procent jämfört med tidigare år.

Läs mer:

Powered by Labrador CMS