Sebastian Gerstel Sollerman föddes 1988 in Visby. Han började spela gitarr i fjorton års ålder, mötet med gitarren satte igång hans musik intresse på allvar och ett år senare tog han sina första gitarr lektioner för Krister Färnström på vuxenskolan i Danderyd. Hösten 2004 började han sina studier för Bo Hansson på Södra Latins Gymnasium, han tog examen från Södra Latin år 2007 och fortsatte sedan sina studier på Birkagårdens Folkhögskola för Peter Berlind Carlson.

Från 2009 till 2012 studerade han för sin konstnärliga kandidatexamen i musik på Kungl. Musikhögskolan (KMH) i Stockholm även då med Peter Berlind Carlson som gitarrlärare. Han fortsatte sedan sina studier på det konstnärliga masterprogrammet i musik med inriktning på solo och kammarmusik, på KMH (2012-2014) med Georg Gulyas som huvudlärare

Han har även deltagit aktivt i ett flertal mästarklasser med internationellt välkända gitarrister som: Marcin Dylla (Polen), Ricardo Galle?n (Spanien), Odair Assad (Brasilien), Zoran Dukic (Kroatien), Gary Ryan (Storbritannien), Pablo Ma?rquez (Argentina), Àlvaro Pierri (Uruguay), Eduardo Fernandez (Uruguay), Mats Bergstro?m (Sverige)

Han har erhållit ett flertal stipendier från olika stiftelser: Kungl. Akademins Ungdomsstipendium (2005-2007), Stiftelsen Sigurd och Elsa Goljes minne (2010), Stiftelsen Elvira & Erik Ljungbergs minne (2010), Kungl. Akademins lokala stipendium(2011), Kungl. Musikhögskolans stipendium (2012).

För nuvarande jobbar han som frilansande gitarrist både som solist och i olika ensemble konstellationer.

W: www.sebastiangerstelsollerman.com/
E: sebastian@sebastiangerstelsollerman.com

Ålder

34 år

Civilstatus

Singel