Fånga två persp­ektiv med två filmk­amera­vinkl­ar

BILDINFORMATION

URVAL