Inlägg från: 20140222 |Visa alla inlägg
  • 20140222

    Hur träffades ni?

    Vi träffades på gymnasiet på en skoldans, han bjöd upp mig.

Svar på tråden Hur träffades ni?