Inlägg från: Jeez |Visa alla inlägg
 • Jeez

  Fråga prästerna 14

  Tigerfadder skrev 2011-01-07 08:10:30 följande:
  Hej!
  Har ett problem med en väldigt nervös sambo som absolut inte vill något annat än att säga ja i kyrkan, dvs inte läsa löften. Tips på hur man får honom på andra tankar? Allt är välkommet!
  Det är inte så mycket att välja på, att säga löftena är obligatoriskt i en kyrklig vigsel. MEN det brukar inte finnas mikrofon (och finns det det, kan man ju be dem ta bort den) så det är ju du och prästen som hör. Och man kan säga efter prästen, så man måste inte lära sig något utantill.
 • Jeez
  June skrev 2011-01-10 15:31:09 följande:
  Jag har en fundering. Vad jag har förstått så har en del först en borgerlig vigsel och sedan en gudstjänst för att välsigna äktenskapet. Hur fungerar detta? Kan man boka in en sådan gudstjänst på lördagen man gifter sig och ha den i samband med vigseln, eller sker en sådan gudstjänst i samband med en "vanlig" gudstjänst?
  Den sker var för sig och är en egen gudstjänst. Ni kan alltså boka in en välsignelseakt direkt efter er borgerliga vigsel om ni av något skäl vill hålla isär det kyrkliga och det juridiska, annars är det ju därför som präster har vigselätt i Sverige -för att förenkla.

  De flesta som väljer detta alternativ tror jag dock inte har ideologiska skäl utan det är praktiska. Man vill gifta sig snabbt (tex när man ska få barn, eller innan en resa) och sen har man fest och sådant vid ett senare tillfälle och då väljer man en välsignelseakt i samband med det.
 • Jeez
  Syrinx skrev 2011-01-11 13:45:16 följande:
  Jag har en liten fundering med anledning av min systers stundande bröllop. De vill gifta sig i en svenskkyrklig kyrka, men ha en frikyrkopastor, då de båda tillhör den kyrkan.
  Är det alltid okej för Svenska Kyrkan om brudpar vill gifta sig där men ha en "egen" förrättare från ett annat samfund, må det vara frikyrkosamfund eller katolska kyrkan? 
  Det viktiga att vara medveten om är att då är vigseln inte enligt svenska kyrkans ordning (den är kopplad till präster i svenska kyrkan) och pastorn/prästen från annat samfund måste få tillstånd av församlingens (den svenskkyrkliga) kyrkoherde att ha vigseln (=gudstjänsten) i kyrkan. Det brukar sällan vara problem, men kan av olika skäl vara det. Det kan också tas ut en hyra för kyrkan/vaktmästare mm från församlingen.
 • Jeez
  KhiraLii skrev 2011-01-14 11:31:45 följande:
  Hej,

  Jag har en undran om det är vanligt att det hålls ortodoxa vigslar i svenska kyrkans kyrkorum? Jag har fått ett snabbt mailsvar från min församling att de inte har några problem att "låna ut" kyrkan mot en avgift men jag är mer ute efter om det verkar vara vanligt att ortodoxa präster ställer upp på detta så att säga. Jag har försökt hitta information om ortodoxa kyrkor men det finns inga lättillgängliga för oss. I vårt fall tillhör jag svenska kyrkan och mannen serbisk-ortodoxa. Det enda jag har kunnat hitta här tidigare på bröllopstorget är följande citat:

  "Jag har fått uppfattningen att ortodoxa präster inte bryr sig om att viga i annan kyrka än deras egen."

  Vilket man kan tolka åt båda hållen, dvs villiga/ovilliga att göra det.

  Jag försöker luska lite själv innan jag lovar för mycket då hans familj skulle bli överlyckliga om vi valde en ortodox ceremoni men mycket av informationen på nätet är på kyrilliska osv.

  Jag förstår om det inte är ert område men ni kanske har varit med om att kyrkan lånats ut eller aldrig hört talas om det vilket skulle gemig lite ledtrådar i alla fall.
  Det finns flera saker som komplicerar ett enkelt svar

  För det första har inte alla ortodoxa präster vigselrätt. Dvs de kan ha en kyrklig vigsel i sin ordning, men den måste föregås av en borgerlig vigsel. Men det kanske du redan hade koll på?

  För det andra är ju de ortodoxa kyrkorna inte EN kyrka utan flera, så det varierar mellan både de olika kyrkorna och sedan de enskilda prästerna vad de föredrar. Många präster verkar dessutom i hela SVerige, men har bara en kyrka/församling i SVerige. Dessa reser runt en hel del och lånar kyrkor och andra lokaler rätt ofta. Jag tror inte att ni borde ha något problem att hitta en serbiskortodox präst som kan göra det. VAr i landet finns ni?

  Det är inte helt ovanligt med ekumeniska vigslar heller. Dvs med en präst från resp samfund, där paret kommer från olika traditioner. Det finns de ortodoxa präster som inte gör dessa heller -och det finns dom som med glädje gör det.
 • Jeez
  Krystal skrev 2011-01-16 01:44:32 följande:
  En liten konstig fråga kanske, men jag undrar om det är så att bara du är prästvigd (protestantisk, katolsk, frikyrkelig eller vad det nu finns för "sorters" präster) så har du vigselrätt? (så ingen kan komma flera år senare och säga "Nä, men han/hon ni hade var ingen riktig präst så eran vigsel för 17 år sedan var inte gilltig..... tyvärr")  
  Finns det någon typ av präst från något trossamfund som inte har det i Sverige?
  Från och med i våras så har ingen präst eller pastor automatisk vigselrätt, utan samfundet måste ansöka om det för varje enskild person.

  Det finns olika anledningar till varför en präst inte har det. I svenska kyrkan finns ett par präster som avsagt sig vigselrätten i och med att vi fick ett könsneutralt äktenskap. Det beviljades av kammarkollegiet, men är väl inte helt okej ur kyrkans perspektiv. Men det är en längre historia. Dte finns också ett par präster som inte följt reglrna och blivit fråntagna vigselrätten.

  Vad gäller frikyrkorna och de ortodoxa kyrkorna så ser det olika ut och kommer se mer olika ut. Också utifrån den nya äktenskapslagen. En del väljer att inte ha vigselrätt, andra väljer att ha det.

  Katolska kyrkans präster som har tjänst i Sverige har också vigselrätt i Sverige,

  Det har hänt att det blivit fel, då har skatteverket  försökt ordna upp det -om brudparet varit i god tro. Vigselförrättaren skriver ju på vigselintyget och markerar där när han eller hon fått vigselrätt, så det kollas ju också av i och med att vigseln registreras.
 • Jeez
  J och J skrev 2011-01-18 15:25:56 följande:
  Hej jag undrar lite om vigsel med präst från annat land i kombo med borgerlig vigsel.

  Jag och min fästman ska gifta oss den 9 juli 2011.
  Jag har en familjevän som är amerikan och pastor. Hemskt gärna skulle jag vilja att han vigde oss. Eller åtminstone höll i ceremonin. Han har ju inte svensk vigselrätt så därför tänkte vi kanske man kunde kombinera med en borgerlig vigsel så att man får det lagligt.

  Skulle det gå att ha en vigselceremoni som vanligt (utomhus i vårat fall) och sedan strax därefter ha en borgerlig vigselförättare? Vi kommer att fota oss efter vigseln och tänkte att man kunde göra det då. en kort version. vittnen är då fotograf och assistent.

  Alternativet är ju att ha en svensk präst/pastor som tar den lagliga biten.
  vad är egentligen den lagliga biten? är det hela löftena?
  eller att man förklarar som gifta makar?


  jagochminfina.blogg.se fråga mig om anvnamn och lösen
  Är det inte mer logiskt att ha den borgeliga vigseln först ändå?

  Nu vet jag inte i vilket samfund er vän är pastor, men han kommer naturligtvis ha synpunkter på utformningen, men det viktiga är väl att inte lura folk att tro att det är han som viger er "juridiskt".

  Om ni väljer att ha en svensk präst med så är det han/hon måste ha frågorna, löftena, ringväxlingen och tillkännagivandet. Men den ev arbetsfördelninging gör de iså fall upp om. Eftersom ni är utomhus kan ni också ha den borgerliga varianten i kombo med pastorn.
 • Jeez
  J och J skrev 2011-01-19 17:29:12 följande:
  självklart kommer vi inte att lura honom. han är amerikan och bor i usa och därför kan han inte juridiskt lagligt på papper viga oss. men i våra ögon skulle det vara han som viger oss.

  en enkelt kort borgerlig är bara för att vi vill att det ska vara lagligt. en praktisk sak.

  jag ville som ha samma vigseldatum på papper som bröllopet. löjligt egentligen
  och det passar liksom inte in att ha en borgerlig vigsel på lördagen. 
   
  jagochminfina.blogg.se fråga mig om anvnamn och lösen
  Bara för tydlighets skull: jag menade inte att ni skulle lura pastorn (fast jag ser syfningsdubbelheten nu). Jag möter rätt ofta par som vill att välsignelseakten (dvs välsignelse över borgerligt ingått äktenskap) ska vara utformad så att församlingen/gästerna inte ska förstå att detta inte är den juridiska vigseln utan tro det. Min erfarenht är också att det pga av detta florerar en massa "övertygelser" om att alla möjliga "visst kan viga" och att "det visst går" när man presenterar regelverket -både det juridiska, men kanske ännu oftare det kyrkliga.

  Jag tror på tydlighet helt enkelt

  Att vilja ha samma datum kan jag förstå .

  Vad menar du med att en borgelig vigsel inte passar in på lördagen?
 • Jeez
  363 skrev 2011-01-19 19:45:13 följande:
  Men visst måste inte en en vigsel innehålla även en gudstjänst eller är jag helt ute och cyklar.
   Utan det är mer själva den formella texten i tager du..som måste följas.
  Eller är det så att man måste ha en gudstjänt+ ett visst antal psalmer för att det ska bli giltigt eller har brudparet och prästen/pastorn möjlighet att själva utforma vigseln?
  Skiljer det sej isf mellan de olika kyrkorna?
  Mvh/363
  En präst har endast vigselrätt (juridisk) om han eller hon följer sin kyrkas vigselordning, den ser lite olika ut från safund till samfund. Men det betyder att en präst inte kan förräta en borgerlig vigsel. En svenskkyrklig präst kan inte heller förrätta en vigsel i någon annan kyrkas ordning och vice versa.

  Och en vigsel i svenska kyrkans ordning är som Kjell beskriver: en gudstjänst. Liksom i alla andra kristna samfund. Det är liksom poängen med att överhuvudtaget ha vigslar -kyrkligt sett: att man tror att Gud välsignar två människor som lovar varandra trohet för resten av sina liv.
 • Jeez
  Kjell Präst skrev 2011-01-20 19:12:27 följande:
  Javisst, rent kyrkligt. Inte juridiskt, staten bryr sig förstås inte om huruvida det sjungs psalmer eller ej vid de vigslar Svenska kyrkan utför.
  Det är iofs en sanning med modifikation. Eftersom vi har vigselrätt enkom om vi följer kyrkans vigselordning. Vi intygar ju att vigseln gått till på rätt sätt, enligt gällande regelverk där det inkluderas. Men staten skulle kanske inte lägga sig i vid en ny kyrklig vigselordning och i den bemärkelsen "bry sig"-
 • Jeez
  Darling Daisy skrev 2011-01-30 20:27:17 följande:
  Halloj!

  Hur vanligt är det med förmiddagsvigsel?
  Är det något speciellt man ska tänka på om man vill ha vigseln på förmiddagen? (förutom de rent praktiska sakerna, som att prästen och alla andra inblandade ska vara med på idén)
  Inte jättevanligt, men det händer (bra vetenskapligt svar, va?! )

  Det ni behöver tänka på beror ju på vad ni vill ska hända innan och efteråt. Tex att ev frisör också kan så tidigt osv.
Svar på tråden Fråga prästerna 14