Inlägg från: aircondition |Visa alla inlägg
  • aircondition

    Fina citat/dikter om bröllop/äktenskap

    Fyll inte livet med dagar,
    fyll dagarna med liv.

Svar på tråden Fina citat/dikter om bröllop/äktenskap