Inlägg från: Tissa |Visa alla inlägg
  • Tissa

    Fina citat/dikter om bröllop/äktenskap

    Så fina

Svar på tråden Fina citat/dikter om bröllop/äktenskap