Bröllop

Videoregler

Allmänna regler för videotjänsten på Familjleliv

Upphovsrättslagen
Respektera upphovsrättslagen. En video som du lägger upp måste vara tagen eller skapad av dig som medlem. En video du köpt eller på annat sätt förvärvat, och där tydliga rättigheter medgetts för återpublicering på internet kan vara ok, men du måste kunna styrka denna rätt vid eventuell tvist. I annat fall kommer materialet att avlägsnas.

Provocerande material
Videos får inte innehålla provocerande material i någon form. Eftersom Familjeliv primärt är en mötesplats för gravida och föräldrar med ett utalat familjeperspektiv är vi mycket restriktiva mot sådant som kan uppfattas som stötande och provocerande i detta avseende.

Stötande material av vilket slag det vara må accepteras inte. Material som på något sätt skildrar våld, krig, pornografi eller brott i olika former är inte tillåtet. Inte heller tillåts sådant material som innehåller någon form av politisk propaganda eller rasism.

Material som innehåller reklam eller som syftar till att marknadsföra en vara tjänst eller produkt får endast publiceras i därför avsedda kanaler och i enlighet med gällande annonsregler.

Personuppgiftslagen
Foton/videos på personer kan i juridisk mening likställas med personuppgifter. Sådan publicering kan uppfattas som integritetskänslig, särskilt om det rör enskildas privatliv eller foton på barn. Lägg därför inte upp material som kan vara känsligt på det sättet, utan att fråga de berörda om lov.

Nakna barnbilder
Videomaterial med nakna barn, tex bilder på barn som badar eller leker på stranden får inte publiceras av integritetsmässiga skäl. Internet är internet och en bild som publiceras lever kvar på nätet helt bortom din kontroll. Risken att bilder/videos på nakna barn kan stjälas, manipuleras och återpubliceras på andra, sexuellt inriktade media, bör inte underskattas. Vi ber er därför använda Familjelivs videotjänst med försiktighet och förnuft.

Powered by Labrador CMS