Bröllop

Längre citat

Här finner du tips på längre citat som kan användas på både bröllop och andra högtidsdagar.

Längre Citat
Längre Citat

Här finner du tips på längre citat som kan användas på både bröllop och andra högtidsdagar.

Gränslös kärlek är ett vapen med makalös kraft. Den är ”summum bonum” i livet. Den finns som ett viktigt kännetecken hos den som är modig.

Egentligen är det bara kärleken som betyder något. Den kommer inte inom räckhåll för den som är feg. Den är ingen livlös teori utan en levande och livgivande kraft. Kärleken är hjärtats värdefullaste skatt.
Mahatma Gandhi (1869-1948)

Verklig livsglädje är att lägga all din kraft på en uppgift du själv tycker är betydelsefull… att få vara en tillgång i stället för någon som helt gräver ner sig i motgångar och bedrövelser, och som klagar över att världen inte vill göra just dig lycklig. Jag anser, att mitt liv är en del av en större gemenskap, och så länge jag lever är det mitt previlegium att göra allt jag kan för den.
George Bernard Shaw (1856-1950)

Med kärlek blir bördorna lätta. Kärleken bryr sig inte om svårigheter, den anstränger sig till det yttersta. Den säger inte att något är omöjligt… Den tar sig an mycket – och ser också till att mycket blir utfört, medan den som inte älskar ger upp. Kärleken är vaksam och slumrar inte. Även om man nöter på den, tar den inte slut. Även om den är oroad, tappar den inte fattningen.
Thomas A. Kempis (1379-1471)

Kärleken är tålmodig och god. Kärleken är inte stridslysten, inte skrytsam och inte uppblåst.
Den är inte utmanande, inte självisk, den brusar inte upp, den vill ingen något ont. Den finner inte glädje i orätten, men gläds med sanningen.
Allt bär den, allt tror den, allt hoppas den, allt uthärdar den.
Men nu består tro, hopp och kärlek, dessa tre och störst av dem är kärleken.
Pauli brev till korinterna i 1 Kor 13:4-7, 13

Powered by Labrador CMS