Bröllop

Så väljer du rätt psalmer till ditt bröllop

Att själv välja ut psalmer till bröllopet är en magisk känsla. Låt orgeln göra sitt – och välj ut de finaste psalmerna som finns att hitta i psalmboken för bröllop. Här kommer våra tips!

Det finns många fina vigselpsalmer att välja mellan. Här kan du läsa mer om hur man kan gå tillväga för att välja psalm till ditt bröllop.

Psalmer på bröllop skapar magi och lyfter kyrksalen. Det skapar episka känslor och stämningar som är svåra att slå med något annat. Men vilka psalmer är de bästa för bröllop? Här kommer våra favoriter – och en liten guide till hur du väljer rätt.

Hur funkar det när man väljer psalmer till bröllop?

Psalmer väljs tillsammans med prästen. Det sker ofta under ett möte som det blivande brudparet kallas till.

I kyrkan kan det finnas musiker på plats att tillgå under vigseln.

Psalmer under vigseln

I vigselordningen ingår två psalmer, men det är vanligt att man lägger till en psalm mot solosång och livemusik i kyrkan.

Man kan välja både ingångs- och utgångsmusik samt en låt eller psalm som spelas under vigseln.

Populära psalmer till bröllop med kärlekstema

Psalm 235 – Gud se nåd i dessa två

Text: Johan Ludvig Runeberg 1855, bearb. | Melodi: Rudolf Lagi 1867.

1.

Gud, se i nåd till dessa två,

som här vi ser inför dig stå

med löfte att i liv och död

tillsammans dela lust och nöd.

2.

De sluter nu i denna stund

ett heligt kärlekens förbund

I nåd, o Herre, hos dem bliv

och din välsignelse dem giv.

3.

Här levs ej blott i rosengård

och mången prövning kan bli hård.

Behåll dem då, o Herre god,

i kärlek som ger tröst och mod.

4.

Gud, låt din Ande leda dem

och bli en gäst i deras hem,

att stilla fröjd och ljuvlig ro

med honom där må bli och bo.

5.

O Gud, vi böjer oss för dig

som är vår Gud evinnerlig,

vårt hopp, vår fröjd, vår frid, vårt råd.

Välsigna oss och giv oss nåd.

Psalm 411 – Gud har omsorg om vårt släkte

Text: Britt G Hallqvist | Melodi: Egil Hovland

1.

Gud har omsorg om vårt släkte

han har sett vår ensamhet

Han har skapat man och kvinna

han har styrt i hemlighet

deras vägar till ett möte

där de livets källa fann

Kärlek ger han oss att räckas

om en blomma åt varann

2.

Gud är gränslös i sin kärlek

i sin skaparfantasi

Fågelns dun och solens kärna

är hans verk och så är vi

När det mörknar över jorden

när det skymmer i hans hus

skaparkraft vill Herren ge oss

med och lust att tända ljus

Psalm 181 – Nu är det morgon

Text: T E. Farjeon, A Frostensson bearb. 1976 | Melodi: Gaelisk folkmelodi

1.

Nu är det morgon, dimmorna lyfter

Fågelsång över vaknande jord.

Tackar för sången, tackar för ljuset

och ljusets källa är som är Guds ord.

Skapelsemorgon - nu genom regnet,

havsbruset, vinden Guds röst når.

2.

Tack, Gud , för marken, skogarnas grönska.

Varje ny morgon ny är din nåd.

Jesus, du vandrar än över jorden.

Renad, försonad i dig den blev.

Död och uppstånden är du oss nära

Paradisdagen åt oss du ger.

Psalm 84 – Vi lyfter våra hjärtan

Text: E. A. Welch, A. Frostensson | Melodi: M. Teschner

1.

Vi lyfter våra hjärtan

till dig o Fader vår,

i tacksamhet och lovsång

och bön för dessa två.

Vi ber dig låt dem lämna

sig själva i din hand,

och hjälp dem hålla löftet

som de har gett varann.

2.

Vi tackar för den glädje

som du har gett åt dem,

välsigna deras framtid

välsigna deras hem.

Tack, Fader, för den kärlek

som gjorde dem till ett

det största du som gåva

och ansvar åt oss gett.

Psalm 289 – Guds kärlek är som stranden och som gräset

Text: A. Frostenson | Melodi: L. Å. Lundberg

1.

Guds kärlek är som stranden och som gräset,

är vind och vidd och ett oändligt hem.

Vi frihet fick att bo där, gå och komma,

att säga “ja” till Gud och säga “nej”,

Guds kärlek är som stranden och som gräset,

är vind och vidd och ett oändligt hem

2.

Vi vill den frihet där vi är oss själva,

den frihet vi kan göra något av,

som ej är tomhet men en rymd för drömmaren

jord där träd och blommor kan slå rot.

Guds kärlek är som stranden och som gräset,

är vind och vidd och ett oändligt hem.

3.

Och ändå är det murar oss emellan,

och genom gallren ser vi på varann.

Vårt fängelse är byggt av rädslans stenar.

Vår fångdräkt är vårt eget knutna jag.

Guds kärlek är som stranden och som gräset,

är vind och vidd och ett oändligt hem.

4.

O döm oss, Herre, frisäg oss i domen

I din förlåtelse vår frihet är.

Den sträcker sig så långt din kärlek vandrar

bland alla människor, folk och raser här.

Guds kärlek är som stranden och som gräset,

är vind och vidd och ett oändligt hem.

Psalm 201 – En vänlig grönskas rika dräkt

Text: C. D. af Wirsén, bearb. | Melodi: W. Åhlén

1.

En vänlig grönskas rika dräkt

har smyckat dal och ängar,

nu smeker vindens ljumma fläkt

de fagra örtesängar.

Och solens ljus

och lundens sus

och bäckens sorl bland viden

förkunnar sommartiden.

2.

Sin lycka och sin sommarro

hörs yra fåglar prisa,

ur skogens snår,

ur stilla bo

framklingar deras visa.

En hymn går opp

av fröjd och hopp

frän deras glada kväden,

från blommorna och träden.

3.

Men du, o Gud, som gör vår jord

så skön i sommarns stunder,

lär mig att akta främst ditt ord

och dina nådesunder.

Allt kött är hö,

var växt skall dö

och tiden allt fördriver.

Blott Herrens ord förbliver.

4.

Allt kött är hö, allt flyktar här,

och snart förvissnar gräsen.

Hos dig allena, Herre, är

ett oförgängligt väsen.

Min ande giv

det nya liv

som aldrig skall förblomma

fast äng och fält står tomma.

5.

Väl må förblekna sommarns glans

och vissna allt fåfängligt:

min vän är min och jag är hans,

vårt band är oförgängligt.

I paradis

han, god och vis,

mig sist skall omplantera,

där intet vissnar mera.

Psalm 200 – I denna ljuva sommartid

Text: Paul Gerhardt. Övers. Joachim von Düben d.ä., bearb. | Melodi: Nathan Söderblom.

1.

I denna ljuva sommartid

gå ut, min själ, och gläd dig vid

den store Gudens gåvor.

Se, härligt smyckad jorden står,

se hur för dig och mig hon får

så underbara håvor!

2.

Av rika löv är grenen full,

och jorden täckt sin svarta mull

med sköna, gröna kläder.

Och blommorna i ängens krans

med större härlighet och glans

än Salomos dig gläder.

3.

Nu växer säd för skördens tid,

och ung och gammal gläds därvid

och bör Guds godhet prisa,

som vill i överdådigt mått

oss människor så mycket gott

var dag och stund bevisa.

4.

När jag hör lärkans morgonsång,

när fåglar kvittrar dagen lång

på ängar, berg och backar,

då kan jag icke tiga still.

Min Gud, så länge jag är till,

för livet jag dig tackar.

5.

Ack, är det redan här så skönt

på denna jord, så härligt grönt,

hur skall det då ej blivai himmelen,

där Gud berett

vad ingen här i världen sett

och ord ej kan beskriva.

6.

Ack, att jag redan fick stå där

inför din tron, o Herre kär,

och bära segerns palmer.

Jag ville då på änglars vis

instämma i ditt lov och pris

med tusen sköna psalmer.

7.

Liksom ett träd i sol och regn

så låt min själ i Andens hägn

få växa alla dagar

den sommar som av nåd jag får.

Gud, låt mig bära frukt i år,

den frukt som dig behagar.

8.

Behåll mig till ditt paradis,

och låt mig på de trognas vis

i dina gårdar grönska.

Låt mig få tjäna dig allen,

i trohet sann, i kärlek ren,

så vill jag mer ej önska.

Psalm 199 – Den blomstertid nu kommer (alla verser)

Text: Israel Kolmodin, Johan Olof Wallin bearb. | Melodi: Okänt

1.

Den blomstertid nu kommer

med lust och fägring stor.

Du nalkas, ljuva sommar,

då gräs och gröda gror.

Med blid och livlig värma

till allt som varit dött,

sig solens strålar närma,

och allt blir återfött.

2.

De fagra blomsterängar

och åkerns ädla säd,

de rika örtesängar

och lundens gröna träd,

de skola oss påminna

Guds godhets rikedom,

att vi den nåd besinna

som räcker året om.

3.

Man hörer fåglar sjunga

med mångahanda ljud,

skall icke då vår tunga

lovsäga Herren Gud?

Min själ, upphöj Guds ära,

stäm upp din glädjesång

till den som vill oss nära

och fröjda på en gång!

4.

Du milde Jesu Kriste,

Vår glädjesol och sköld,

Ditt ljus och hägn ej briste,

Uppvärm vårt sinnes köld.

Giv kärlekseld i hjärta

Men dämpa lustans brand;

Vänd bort all sorg och smärta

Med mild och mäktig hand.

5.

Du Sarons blomster sköna,

Du lilja i grön dal,

Ack, värdes själen kröna

Med alla dygders tal.

Av Sion må hon fuktas

Med nådens dagg, att hon

Förskönas och befruktas

Som ros på Libanon.

6.

Välsigna årets gröda

Och vattna du vårt land.

Giv oss nödtorftig föda,

Välsigna sjö och strand.

Av himlen drype fetma,

Bespisande vår jord,

Och flöde nådens sötma

Till oss av livets ord.

Psalm 944 – Se, nu sticker solen ur havets famn

Text: J. Knudsen, övers. A. Frostenson | Melodi: Siv Lindström Wik

1.

Se, nu stiger solen ur havets famn luft

och böljor lyser och skog och strand,

skälvande av jubel, ett andlöst nu,

medan ljuset landar på världens kust.

2.

Tack att jag får möta dig, sommardag,

ge mig hän år dig, i min famn dig ta,

känna vinden, himmel och hav och jord,

andas i ett levande skaparord

3.

En gång är jag ensam på nattmörkt hav,

ändå utan ängslan för död och grav.

Livets Gud mig skyddar, jag är hans barn,

lämnar i hans händer det liv han gav.

4.

Se, då stiger solen och morgon gryr.

Alla dödens skuggor för evigt flyr.

Ljuset hittat hem efter ändlös färd.

Speglad i dess glans står en nyfödd värld.

Det måste inte vara psalmer

När du väljer psalm, eller musik, till själva vigseln behöver det inte bara vara traditionella psalmer. Du kan även välja sånger som har en kärleksprägel. På sommarbröllop är det till exempel vanligt med sommarsånger.

Powered by Labrador CMS