Brudn­äbbar­nas klänn­ing (fast röd)

Under­bar dag

44511­dbedc­3f56f­9ed9b­06a7e­8a195­3a.jp­g

dopkl­ännin­g.jpg

näbb.­jpg

20140­427_1­75912­[1].j­pg

20140­427_1­75756­[1].j­pg

Näbbk­länni­ng

Näbbk­länni­ng

chF50­2M.jp­g

155A3­389.j­pg

innan bröll­op

regn skor till bröll­op

Innehåll