Bröllop

Teckna äktenskapsförord: Det här ska det innehålla

Vad ska ett äktenskapsförord innehålla? Här kommer några saker som är bra att det ingår.

Äktenskapsförordet är viktigt, och romantiskt!

Alla äktenskap är unika. Det betyder också att problemen som uppstår kan vara unika – och därför är det bra att skriva ett äktenskapsförord som passar just era behov och er situation.

Undvik "random" mallar på äktenskapsförord

Det finns många mallar på äktenskapsförord som du kan ladda ner – men detär inte alltid bästa sättet. Alla förhållanden ser olika ut och förutsättningarna är oftast mycket individuella.

Anlita jurist – det är inte dyrt!

Ta hellre hjälp av en riktig jurist för att skriva ett avtal unikt anpassat för er och era personliga önskemål. Det är inte dyrt eller krångligt att upprätta ett juridiskt avtal.

Varför ska man teckna äktenskapsförord?

Ni är kära, nyförlovade eller nygifta – nu är det perfekt tillfälle att skriva äktenskapsförord! Ett äktenskapsförord handlar inte om att planera för att äktenskapet ska ta slut, utan helt enkelt om att ta hand om dina älskade. Finns det barn med i bilden, handlar det också om att skapa trygghet för dem och om att undvika långdragna konflikter (för alla inblandade).

Din bortgång kan göra partnern arvlös

Det finns exempelvis scenarion där din bortgång skulle kunna innebära att din framtida make står arvslös utan ekonomisk möjlighet att bo kvar i er gemensamma bostad. Det skulle också kunna innebära att era gemensamma barn inte får ärva någonting.

Inkludera företag

Att ditt företag inkluderas i en bodelning eller att din älskade ärver dina skulder. Skriv ett äktenskapsförord av kärlek och omtanke för varandras ekonomiska trygghet.

Vad betyder giftorätt, enskild egendom, bodelning?

Vad betyder allt rent juridiskt? Vad innebär giftorätt och giftorättsgods? Vad ingår i enskild egendom och hur ser en bodelning ut när man är gift? Med och utan äktenskapsförord?

Giftorättsgods

När man gifter sig blir den respektive egendomen "giftorättsgods". Det innebär att egendomen inkluderas i en eventuell framtida bodelning och att båda makarna har rätt till hälften av den nu gemensamma egendomens värde. Det inkluderar allt ni äger innan äktenskapet och allt ni kommer att äga i framtiden under äktenskapet.

Enskild egendom

Enskild egendom däremot, inkluderas inte i en framtida bodelning.Detta avser egendom som inte ska inkluderas i en framtida bodelning. Det kan vara ett eget företag, skulder, den gemensamma bostaden eller ett eventuellt arv. För att en tillgång ska bli enskild egendom krävs ett äktenskapsförord eller villkor i gåvobrev, testamente eller försäkring.

Bodelning

Om ett äktenskap upphör, till följd av separation eller att någon av er går bort, sker en bodelning. Vid skilsmässa delas värdet av allt giftorättsgods lika mellan makarna, oavsett vem som ägt vad eller mest under äktenskapet. Vid dödsfall sker en bodelning mellan den efterlevande maken och dödsboet.

Powered by Labrador CMS