Publicerad 17 November 2010

Fotograf:

Att byta efternamn

När man ska gifta sig kommer oundvikligen efternamnsfrågan på tal. Ska man behålla sina gamla namn? Välja den enas? Eller kanske ta ett helt nytt namn? Här reder vi ut lite vad som gäller med efternamn.
Relaterat

Fakta

Externa länkar

Hur går man till väga om den ena partnern ska ta den andras efternamn?
Då ska man senast i samband med vigseln anmäla efternamn till Skatteverket eller till vigselförrättaren på blankett SKV 7831.

Vad är mellannamn?
Ett mellannamn bär man för att visa gemenskap med en partner som bär detta namn som efternamn. Man kan också ha sitt eget tidigare efternamn som mellannamn. Mellannamnet bär man mellan för- och efternamnet.

Kan båda välja den enas efternamn som mellannamn och den andras som efternamn?
Ja, det kan man. Men om båda vill ha namnen i samma ordning så är det några steg man måste ta i rätt ordning, Skatteverket kan upplysa om hur man går till väga. Det kan också bli problem för efterföljande barn. De kan då bara ta efternamnet, inte mellannamnet.
Läs mer här!

Hur lång tid tar det att få nytt efternamn?
Det har 3-4 veckor att få namnet registrerat hos Skatteverket. Vill man ha ett nytt namn som ska godkännas hos Patent- och registreringverket, PRV, får man vara ute i mer god tid.

Kan båda ha kvar sina gamla efternamn efter en vigsel?
Ja, det går bra. Gör man ingen anmälan om namnändring så behåller man sitt eget. Då registreras bara vigseln och inget annat.

Kan man ha två efternamn?
Nej, inte som kombination. Om man kommer inflyttande från ett annat land och har ett dubbelt efternamn så går det bra, men inga nya namn registreras. Bindestrecknamn är gamla släktnamn som är godkända sedan tidigare.

Hur gör man om man vill ha ett helt nytt efternamn?
Då ansöker man hos PRV. Där finns också en e-tjänst där man kan få hjälp med namnförslag. I sin ansökan lämnar man in förslag på tre nybildade namn.

Hur gör man för att heta bådas efternamn med ett bindestreck mellan?
Det går inte. Man får inte ha två efternamn.

Vilka namn kan man ta i släkten?
Kravet för att byta till ett gammalt släktnamn är att det ska ha burits i rakt nedstigande led i minst två generationer. Det ska ha funnits i släkten senast inom fyra generationer.

Om man i samband med vigseln vill ändra stavningen i efternamnet, går det?
Att ändra stavningen räknas som namnbyte och måste ansökas hos PRV. Förutsättningen är att uttalet inte ändras.

Kan man lägga till –sson eller -dotter?
Ja, det kan man. I alla fall om man väljer något av sina föräldrars namn och lägger till ändelsen. Man ansöker hos PRV.

Kan man hitta på vilket efternamn som helst? Vilka regler gäller?
Vad man får heta finns reglerat i namnlagen. Namnet får inte väcka anstöt eller leda till obehag. Man får inte ha ett förnamn som efternamn. Mer om vilka namn man inte får byta till och hur man gör för att byta efternamn finns att läsa hos PRV.

Ska man vända sig till Skatteverket eller PRV?
Om man ska byta till partnerns efternamn i samband med giftemål vänder man sig till Skatteverket. Det är kostnadsfritt att ändra namn. Om man i samband med giftermålet vill ta ett nybildat namn eller återanvända ett gammalt släktnamn, mer än en generation bakåt, är det PRV som gäller. PRV tar ut en ansökningsavgift. Om man är osäker är det bäst att börja hos Skatteverket.

Källa: Skatteverket och Patent- och registreringsverket

Textstorlek 1 2 3
Visa kommentarer...

Innehåll