*

Publicerad 19 november 2010 Uppdaterad 19 februari 2014
Textstorlek 1 2 3
Artikelserie:

Ekonomi/juridik

Äktenskapshinder

Man får inte gifta sig med varandra om äktenskapshinder föreligger och det är om man:
-är nära släkt med varandra i rätt- upp och nedstigande led tex.helsyskon
-är under 18 år och inte fått särskild dispens från länsstyrelsen
-redan är gift


Lag mot barn- och tvångsäktenskap

Barnäktenskap eller ett äktenskap någon har blivit tvingad till gäller inte i Sverige sedan 1 maj 2004. Man får inte gifta sig i Sverige om man är under 18 år utan särskild prövning. Vigseln gäller heller inte i Sverige om den har skett utomlands före 18 års ålder. Regeringen har kommit ut med en lättförståelig pdf "Nya regler mot barnäktenskap och tvångsäktenskap".

Publicerad 19 november 2010 Uppdaterad 19 februari 2014
Textstorlek 1 2 3

Innehåll

Missa inte

Hitta lokala företag

Alltid aktuellt på vigsel

Tips för festen

Alltid populärt på mode