Partnerskap

Ceremonin

Numera välkomnar kyrkan hbt-par som ingått partnerskap att få välsignelse i kyrkan. Det finns även andra fina alternativ till kyrklig vigsel, t.ex. personlig vigselceremoni.
Personlig vigselceremoni är när man vill ha en högtid skapad utifrån sig själv, enligt annan ordning än den traditionellt kyrkliga. Det är dock inget hinder att vara medlem i Svenska kyrkan och ändå välja en personlig ceremoni.

Personliga ceremonier är helt fria i sin utformning och personerna till vilken ceremonin är tillängnad ställs i centrum. Val av plats, dikter, sång, musik väljs efter personlig livssyn knutna till parets sätt att leva och vara. Ofta ger det en äkthet och högtidlighet.

Statistik

En halv procent av alla nya äktenskap ingås mellan personer av samma kön och kurvan pekar uppåt. De par som ingår partnerskap är i genomsnitt något äldre än heterosexuella par.

Traditioner i samband med partnerskap

Vi på redaktionen har fått frågor om det finns några speciella traditioner i samband med partnerskap. En återkommande fråga har bla. varit på vilken hand man ska bära ringen och hur många ringar man ska bära. Detta är naturligtvis upp till paret själva, vissa föredrar att inte bära någon ring alls medan vissa andra bär varsin ring.
Många vill också visa omvärlden att de har gjort ett stort åtagande och bär två ringar som ett tecken på detta.

Partnerringar för manligt resp kvinnligt kön?

Finns det några speciella partnerringar för manligt respktive kvinnligt kön? Robert Karlsson Svärd, informationssekreterare RFSL svarar på vår fråga:
Både ja och nej. Vissa par vill båda ha två ringar efter partnerskapsceremonin, andra väljer att bara skaffa en ring. Detta gäller både för kvinnopar och manspar. Det har försökts lanseras ringar speciellt för partnerskapsceremonier. Exempel på sådana finns t.ex hos Antikt, Gammalt & Nytt, 08 - 678 35 30.

I övrigt får jag många frågor hit som handlar om hur man gör - vad för officiellt dokument som behövs, vem som kan förrätta ceremonin etc.

De mer delikata frågorna handlar om hur man ska placera de båda brudarnas föräldrar vid mottagningen efteråt eller hur brudgumsvalsen ska/får gå till - ska man turas om att föra etc.