Vigselprogram

Det är vanligt att brudparet gör egna vigselprogram, vilka kan innehålla plats, tid och datum för vigseln, vilka marscher, psalmer och eventuella andra musik- och sånginslag som vigselakten innehåller. Det är också trevligt om man i vigselprogrammet anger prästens, tärnans, marskalkens namn etc.

Vigselprogram från Calligraphen

Man kan ha flera sidor i vigselprogrammet där man t.ex kan skriva upp texten till psalmerna och fästa ihop allt med ett band som i det här fallet följer med programmet. Kortet ovan kommer från Calligraphen.