Dikter, Telegram & Postogram

Om bröllopsfesten är på en restaurang går det bra att skicka telegrammet direkt dit. Telegrammen läses upp av toastmastern under bröllopsmiddagen, en dikt kan även framföras av gästerna som ett alternativ till ett tal.
Om det inte har kommit in några telegram till brudparet kan toastmastern hitta på några egna att läsa upp.
Skicka gärna in egna telegram eller diktförslag.

 

Telegram
Ett telegram är oftast levererat av bud och är snabbt. Det finns både telegram med värde och med meddelanden.

Om bröllopsfesten är på en restaurang går det bra att skicka telegrammet direkt dit. Telegrammen läses upp av toastmastern under bröllopsmiddagen. En dikt eller anekdot bör vara av sådan karaktär att den är till glädje både för brudparet och för gästerna på middagen. Med ett telegram kan din röst höras även om du själv befinner dig på långt avstånd.

Lyxtelegram kan enkelt beställas och betalas via Internet var i världen du än befinner dig. Det finns flera telegrammotiv att välja mellan för bröllopsfesten och en viss del går även till välgörande ändamål. Ända sedan 1912 har Telegram på Lyxblankett bidragit till forskningen kring Hjärt- kärl och lungsjukdomar. Bara under 2000-talet har Hjärt-Lungfonden delat ut över 500 miljoner kronor till olika forskningsprojekt, det är mer än staten.

Telegram beställer du via telefon eller Internet.

Postogram
Med ett postogram är det lätt att säga Grattis på distans när man själv inte har möjligheten att närvara. Ett postogram skickas med vanliga postgången, man bör därför se till att det kommer fram vardagen innan bröllopet. Det finns många fina postogram att välja mellan för bröllopsfesten och går en viss del även till välgörande ändamål glädjer det fler än bara mottagaren. Du kan köpa dem i den butik som är din post.


"Må hälsa lycka och harmoni
få bli er framtidsmelodi"

"Uppför altargången ni nu gått
och varandra för livet fått
hur länge skall det dröja innan vi få
höra trampet av fötterna små?"

"Kärleken är som en spännande bok,
ibland går allt bra ibland går allt på tok
Läs varje sida med försiktighet
så varar lyckan i evighet!"

Dikt till brudparet
Idag dansar löven i trädens kronor
De rör sig så rytmiskt till vindens musik
Och vinden den sjunger om kärleken evig
Och allt blir en lyckig och härlig rytmik

Den sjunger så vackert om kvinnan och mannen
Som avgett ett löfte att lova varann
Att älska varandra tills döden dem skiljer
Och alla kan se att dess kärlek är sann

Ja, kärleken är så förunderligt vacker
Ibland kan den stoppas av hinder ändå
Då måste man klara att snabbt ta sig över
Och visst blir det lättare om man är två

Vi önskar vårt brudpar all lycka och välgång
Och hoppas att hindren på vägen är få
Idag börjar resan i livet tillsammans
En vandring så innerligt vacker att gå

Idag skall vi fira med sång och med glädje
Vi sjunger med löven till vindens musik
Vi sjunger som vinden om kärleken evig
Och allt i en lycklig och härlig rytmik!
Av: Helena Lundberg

"All lycka vi önskar
till er båda två
när ni nu tillsammans
genom livet börjar gå. "

"Lycka till på livets gröna tuvor
önskas dagens glada turturduvor."

Denna dag gifter ni er
för att segla genom livet
i storm och stiltje
Vi önskar er få grundstötningar
och rejält med medvind
Våra varmaste gratulationer
på er bröllopsdag.
Av: Lena Kavander

"All lycka och välgång
önskar vi er.
Nu gäller det att sätta igång
så ni två blir fler. "

"Amors pilar har skjutit mitt i prick
i Annas hjärta, men också i Dick
Lycka genom livet vi önskar er två
minns denna dag när håren blivit grå."

"Under dagar som komma, år som gå
må lycka och glädje följa er två"

"Ni två är som gjorda för varandra
att tillsammans livets vägar vandra.
Bruden, hon är vacker, brudgummen bara ler.
Kärlek, lycka och glädje vi önskar er. "

"Efter all den tid som gått
har ni nu varandra fått.
Meningen med livet?
Men det är ju givet!
För nu väntar vi bara på smått!"

"När er kärlek så ren och så sann
gjort er till äkta hustru och man
Sänder vi lyckönskningar till er båda två
och hoppas snart få höra tramp av fötter små!"

Bortkastad är all den tid som inte förflöt med kärlek!

Uti första Moseboken står att finna
Utav Adams revben blev en kvinna
Därför hylla vi ikväll
xxx och hans revbensspjäll.
Av: Agneta Andersson

"Ett klokt beslut
SALUT! "


Här finns många fler telegramförslag.

Skämttelegram

Lycka till! från en som ej blev bjuden,
trodde länge jag skulle bli bruden.
/granntjejen från lågstadiet
Av: Signatur TB

"Nu har de tvåfaldiga blivit enfaldiga"
Av: Louise Gyllenberg

Telegram till brudgummen:
"Varför gifter du dig din hummer, när det finns så många lösa nummer!!"
Av: Berit, Sig-Britt och Bettan

Källa: SkrattNet
Får väl lov att gratulera
Och hoppas på att vi aldrig ses mera
/ Prästen

Blommor och bin
- ett tema för en ny gardin
/ Hemtex

Må era barn bli fula och ludna
önskar vi som inte blev bjudna

Grattis till Er kärlek som länge ska räcka,
själv ska jag ta mig en helvit vecka!
/ Gudrun Schyman

Låt bröllopsklockor länge ljuda
så vi på mera Aspirin kan bjuda
/ Apoteket

Fler roliga skämttelegram hittar du på skrattnet.com sida 1 / sida 2.