*

Reklampolicy för Bröllopstorget

Bröllopstorget är en marknadsplats och en social mötesplats. Marknadsplatsen innefattar enbart betald annonsplats samt Bröllopstorgets företagsregister. Den sociala mötesplatsen innefattar Bröllopstorgets forum, medlemmens presentationssida*, gästbok och inbox. På dessa platser får reklam under inga omständigheter förekomma. Med reklam räknas här allt som inte är oberoende tips. Medlemskap på Bröllopstorget är endast för privat bruk utan kommersiella vinstintressen.Ingen kommersiell medverkan genom medlemskap på Bröllopstorget tolereras. Man får endast delta i forumet eller i övriga interaktiva tjänster som privatperson i strikt privat och personlig bemärkelse.


Regler för Presentationsida

På presentationssidan är reglerna friare.
Följande gäller där:

Det är tillåtet att skriva om den egna verksamheten och även uppge yrke.
Det är inte tillåtet att länka till företaget/verksamheten i presentationen dock är det tillåtet att länka till Företagsregistret.

Ingen "smygreklam" får förekomma i presentationen d.v.s. länkar till verksamhet som bedrivs av vänner/bekanta och där det finns ett ekonomiskt intresse.

–Att länka till egna interna- och externa bröllopssidor är ok förutsatt att syftet inte är ekonomiskt.

Forum och bilder

I Bröllopstorgets forum gäller följande:
Man får inte posta e-post adresser i foruminlägg, inte heller övriga kontaktuppgifter som mobil- eller telefonnummer tillåts.
Oberoende tips måste skrivas ut i sin helhet direkt i forumet. Länkar i inlägg är tillåtet om det är fråga om oberoende tips. Postar man däremot ett inlägg med en länk till ett företag man äger/driver eller har någon motsvarande nära koppling till kommer vi att debitera medlemmen för detta.


– Som medlem får man inte lägga upp bild på presentationssida eller i galleriet om syftet är att göra reklam, eller för att hjälpa någon annan att göra reklam.
– De bilder som läggs upp i bildgallerierna måste ha en angiven avsändare. Är det en bild på en vara eller tjänst, till exempel en ring eller ett brudfoto, som medlem publicerat som inspiration för andra, måste fotografens namn eller den som äger upphovsrätten till bilden anges som källa.
– Bilder med text i till exempel företagsnamn eller webbadress tillåts inte.
– I de fall där bilden genom sitt innehåll kan knytas till ett reklam- eller ekonomiskt syfte från medlemmens sida kommer bilderna att avlägsnas från gallerier och/eller presentationssida.

Syftet styr gränsdragningen

Det bakomliggande syftet med en medlems aktivitet spelar in i vår bedömning av lämplig påföljd. Om man som medlem publicerar ett inlägg i god tro och utan vinstsyfte kan bedömningen bli en annan än om syftet är ekonomiskt. Att i förtäckt form, genom socialt nätverkande och kontaktskapande på förment känslomässig grund, försöka knyta kunder till sig eller skapa intresse för produkt eller tjänst är inte tillåtet.

Kritiserade företag svarar genom Bröllopstorget

Något som kan ses som ett undantag i detta fall är när ett företag vill besvara ett inlägg i forumet för att ge sin syn på saken eller be om ursäkt för en vara eller tjänst.
Företaget har möjlighet att sakligt bemöta kritik som förekommer på forumet. Det får dock inte vara reklamrelaterat.

Läs också vad som anges i medlemsvillkoren och i forumreglerna angående reklam* Se reklamregler Presentationssida